امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمایش Deliverability (قابلیت تحویل دهی)، به آزمایش چاه گازی برای اندازه گیری قابلیت تولید آن تحت شرایط مشخص مخزن و فشار جریانی ته چاه، گفته می شود.

یک شاخص مرسوم تولید که از این آزمایش ها بدست می آید، پتانسیل جریان باز مطلق AOF (Absolute open Flow) است. AOF، بیشترین دبی است که یک چاه در مقابل فشار نظری یک اتمسفری می تواند جریان داشته باشد. اگرچه از لحاظ عملی،چاه نمی تواند با این دبی تولید کند، سازمان های نظارتی از AOF برای اختصاص دادن تولید مجاز به چاه ها یا قراردادن دبی تولید بیشینه برای یک چاه مشخص استفاده می کنند.

یکی دیگر از کاربردهای آزمایش Deliverability  تهیه رابطه عملکرد جریانی مخزن (IPR) یا نمودار فشار برگشتی گاز است. نمودار IPR، رابطه ی بین دبی تولیدی سطحی و فشار جریانی ته چاه برای یک مقدار مشخص از فشار مخزن را توصیف می کند (که فشار اولیه یا مقدار میانگین فعلی فشار مخزن است). نمودار IPR  می تواند برای ارزیابی پتانسیل جریانی چاه گازی تحت شرایط مختلف سطحی استفاده شوژه مانند تولید درمقابل فشار برگشتی ثابت، علاوه بر این، نمودار IPR می تواند برای پیش بینی تولید آینده در هر مرحله از عمر مخزن، استفاده شود.

چندین روش آزمایش Deliverity برای چاه های گازی توسعه راه شده است:

۱- Flow - after - Flow test

۲- Single point test

۳- Isochronal test

۴- Modified Isochronal test

 

 

محبوب ترین ها

خواص سنگ مخزن 15 ارديبهشت 1395 8
اسیدکاری 21 تیر 1395 5
نمودارگیری چاه 11 مرداد 1395 5
خواص سنگ مخزن 23 تیر 1395 3
فرازآوری مصنوعی 15 ارديبهشت 1395 3

پربازدیدترین مطالب

آخرین مطالب گروه